Servies huren Rotterdam Zuid Holland

Gebaksbord huren

Gebaksbord huren

Gebaksbord huren

€ 0,18

  • Beschikbaar

Dessertbord huren

Dessertbord huren

Dessertbord huren

€ 0,18

  • Beschikbaar

Borden 21 cm huren

Borden 21 cm huren

Borden 21 cm huren

€ 0,18

  • Beschikbaar

Koffiekop plus schotel huren

koffiekop en schotel huren

Koffiekop en schotel huren

€ 0,24

  • Beschikbaar


Koffielepel huren

Koffielepel huren

Koffielepel huren

€ 0,15

  • Beschikbaar

Theeglas huren

Theeglas huren

Theeglas huren

€ 0,18

  • Beschikbaar

Soepkom met schotel

Soepkom met schotel

€ 0,18

  • Beschikbaar